Ydelser

Ydelser

Vi tilbyder vikarer til kortere og længere vikariater indenfor alle sundhedsfaglige specialer.

I primær sektor leverer vi vikarer til plejehjem, rehabiliteringscentre, hjemmepleje og akutteams.

I sekundær sektor leverer vi til alle somatiske afdelinger samt lukket, sikret og alm. Psykiatriske afdelinger.

Desuden tilbyder vi supervision til BPA ordninger og respirationsteams.

Back to top